Dodatna varnost vasega doma:

Za celovito zascito trezorjev, doma, pocitniske hisice, vozila  itd. vam nudimo dodatno elektronsko zascito.

-alarmne sisteme

-alarme z obvestilom na vas GSM

-nadzorne in sledilne naprave

-tihe alarme

-zvocne alarme

-opozorila na vas GSM ali alarm pri odpiranju vasega trezorja, doma, avtomobila…

-sledenje oseb in zivali

-vklop ogrevanja vasega prostora na daljavo

-senzorski nadzor  dogajanja v prostoru (nadzor nad temp.)

to in se veliko vec…

Za cenike in dodatna vprasanja nam posljite povprasevanje in z veseljem vam bomo pomagali do celovite resitve

Odlikuje nas:

-konkurencne cene

-sodelovanje z strokovnjaki

-hitrost in prilagodljivost vsaki stranki

Dodatni razlogi za zascito:vasega premozenja

Z namenom , da bi vasa odsotnost od doma minila brez stresnih novic smo vam pripravili nekaj prakticnih nasvetov za povecanje varnosti vasega doma.

Okolica nasega doma je bistven element, ko govorimo o varnosti nasega doma pred vsiljivci. Vecja tveganja za pojav varnostnih problemov se kazejo v manj urejenih, neosvetljenih predelih naselij. Obmocja , kjer ne potekajo redne poti ljudi in se nasploh manj obljudena so veliko bolj ogrozena. Med taksna obmocja uvrscamo tudi obmocja brez javnih objektov, trgovin, poslovnih prostorov, pozornost pa velja usmeriti tudi na povecan pojav vandalov, brezdomcev, navidezni prodajalcev, zacasnih najemnikov, narkomanov,ipd., v nasem okolju.

Pri stanovanjskih hisah je potrebno poskrbeti, da nas dom ni preprosto dostopen z glavnih prometnih poti ,npr. s kvalitetno ograjo (kvalitetna varnostna ograja je dovolj trdna , da predstavlja tezko prehodno oviro in dovolj odprta da omogoca preglednost), poleg tega pa naj bodo vsi mogoci vhodi v objekt dobro vidni od dalec. V ta namen navadno prikrojimo zelenje oz. drevesa. Drevesa prirezemo oz. posekamo tudi z namenom, da niso pomoc pri vstopanju skozi visja nadstropja.

Poskrbeti velja tudi za dobro osvetljenost nase okolice,(npr. zunanje parkirisce , glavni vhod, terasa), ki je lahko urejeno tudi s senzorsko elektroniko.

Za varovanje perimetra predlagamo namestitev zunanjih javljalnikov gibanja povezanih v sistem za javljanje vloma. Navadno gre za t.i. javljalnike –bariere oz. zunanje javljalnike gibanja, itd., ki javljajo takojsen nepooblascen vstop na zasebno varovano lastnino, se preden se morebiten vlomilec pribliza objektu in povzroci vecjo skodo. Koriscenje zunanjega varovanja se priporoca tudi npr. ponoci med spanjem.

 

Za dodatno varovanost obmocja s tehnicnim varovanjem se predlaga tudi sistem videonadzora z namestitvijo dnevno nocnih kamer, ki so navadno pritrjene na fasadi objekta. Sistema sta najucinkovitejsa ob smiselni tehnicni zdruzljivosti.


Vdor vsiljivca v notranjost objekta je lahko izredno nevaren
, sploh v primeru neposrednega srecanja s stanovalci, zato poizkusimo te namere odvrniti ze z relativno enostavnimi sredstvi oz. zaznati dogodek s sistemi tehnicnega varovanja v primeru odsotnosti ali spanju.

 

Okna in vrata so najlazje tocke za vstop v nas objekt. Po statistiki se se vedno najvec vlomov zgodi skozi vhodna vrata, najveckrat z zelo primitivnimi metodami, kar pa seveda ni pravilo. Poskrbimo, da bodo nasa vrata kompaktna, se odpirala navznoter in imela skrite tecaje, da bo kljucavnica ojacana oz. montiran varnostni scit. Priporoca se vectockovno zaklepanje in namestitev kukala , ter uvedba sistema kljucev oz. varnostni kljuc (moogoca izdelava duplikatov samo z varnostno lastnisko kartico), na vrata lahko morebiti namestimo se ostala varovala, kot so mehanske zapore, kovinske verizice, ipd. Stekla na vratih naj bodo protivlomno testirana. Protivlomna/protipozarna vrata je danes mogoce dobiti v vizualno sprejemljivi razlicici (barva, obloga).

 

Pred vhodna in ograjna vrata predlagamo namestitev domofonskih ali videodomofonskih sistemov v namen identifikacije vstopajocega in elektronsko krmiljeno odpiranje npr. ograjnih vrat. Ograjna vrata naj vsebujejo vsaj kljucavnice – sistem kljucev. Glavni vhod v stanovanjski objekt , kakor tudi garazna in ograjna vrata naj bodo vedno zaklenjena.

Posebno pozornost namenimo tudi pritlicnim in kletnim oknom, ki so naceloma lazje dostopna. Kletna okna naj bodo dodadno varovana z protivlomnim steklom, lahko tudi z vtkano zicno mrezo, polikarbonatnim steklom ali pa na okna nalepimo varnostno folijo. Dodatno scitimo kletne prostore s kovinskimi resetkami , vijacenimi z notranje strani okna ali jaska. Mehanske naprave ali prepreke vlomilcu predstavljajo fizicno oviro, ki ga lahko odvrnejo od dejanja ali vsaj upocasnijo.

 

Za namene zaznavanja javljanja vloma uporabimo tudi v objektu elektronske sisteme za javljanje vloma. Taksne sistemi v osnovi sestojijo iz javljalnikov gibanja, magnetnih kontaktov na krilih oken in podbojih vrat in naprav za zvocno in svetlobno alarmiranje, ter seveda centralne enote s kodirnikom. Ob namestitvi sistema za javljanje vloma se vedno predlaga nadgradnja sistema z javljalniki dima, javljalniki izlitja vode, uhajanja plina,itd..

Priporocamo da so sistemi tehnicnega varovanja povezani na varnostno nadzorni center, od koder je v primeru alarma napotena intervencija. Posebno pozornost je potrebno nameniiti prenosni poti signalov tehhnicnega varovanja med objektom narocnika in varnostno nadzornim centrom. V zadnjem casu se predlaga prenosna pot preko interneta, saj gre za nenehno povezavo.Mogoce so tudi prenosne poti preko analogne komutirane linije, GSM pozivnikov, ali kombinacije v priemeru izpada kaztere od navedenih.

 

Pomembno je vedeti, da za varnost vase druzine in premozenja ni dolzna poskrbeti samo drzava, temvec v vecji meri vi sami. Ceprav je varovanje zivljenj ljudi, osebne varnosti in premozenja zapisano kot prva izmed temeljnih nalog policije, je seznam njenih osnovnih dejavnosti precej razsirjen, kar posledicno pomeni , da ima policija prevec nalog za stevilo zaposlenih , da bi lahko skrbela za premozenje vseh prebivalcev v drzavi.

 

Svetujemo, da za vaso varnost in varnost vasega premozenja dodatno skrbi varnostno podjetje, ki ima za izvajanje svojih nalog tudi vsa potrebna dovoljenja in predpisane licence, ki jih doloca Zakon o zasebnem varovanju. Intervencijske sluzbe varnostnega podjetja se tako odzivajo – intervenirajo na signale javljanja vloma, pozara, itd. kar se doloci s podpisom pogodbe o sprejemu signala in intervenciji.

Pred izbiro varnostnega podjetja se je potrebno zavedati, da bo le to lahko izvajalo svoje storitve dovolj kvalitetno, ce mu bomo zaupali . Za kvalitetne usluge izbirajmo ugledno podjetje s priporocili , z velikim obsegom storitev, velikim stevilom intervencijskih skupin in stalno (24 urno) podporo vzdrzevanja in servisa vgrajene opreme, ter preverjeno vrsto opreme , ki jo trzi ali daje v najem, z lastnim varnostno nadzornim centrom, kratkim odzivnim casom..

Univerzalne resitve v panogi varovanje ni. Zato je zazeljeno, da si pred sestankom z izbrano varnostno sluzbo in ogledom strokovnjaka (ali v postopku izbiranja) natancno zamislimo svoje zivljenske navade in »varnostne » navade, ter jih poizkusamo izboljsati. V prvi vrsti namenimo pozornost varovanju ljudi, zdravja in zivljenja, nato sele premozenja, Premislite o tem kako ste pripravljeni na ravnanje v primeru nesrec. Premislite o svojih odnosih s sosedi, kako ravnate s kljuci, …

Strokovnjak varnostne sluzbe si bo zelel pred izdelavo resitve varovanja vasega doma objekt tudi ogledati in se z zgoraj navedenim tudi seznaniti, da bo lahko skupaj z vami prisel do kvalitetne resitve.

In preden odidete:
– dogovorite se s sorodniki ali sosedi, da vam redno praznijo postni nabiralnik oz. zacasno odpovejte narocnino
– uredite dvorisce; nepokosena trava je znak , da ni nekoga ze dalj casa prisotnega
– utisajte telefon;, zvenenje v prazno je znak , da nikogar ni doma
– sencila in rolete pustite na obicajnih mestih, ne popolnoma zakrite
– zaprite dovode plina, vode, fizicno ali s pomocjo odklopnikov prekinite dovode gospodinjskih aparatov (pecica , kuhalna plosca, likalnik, ..)
– o svojem odhodu obvestite le osebe, ki morajo to nujno vedeti in ki jim zaupate
– vklopite alarmni sistem